Download
Download Game
Bản Full
Trực Tiếp (V.I.P) http://cdn.quantrolongmon.com/QuanTroLongMonTLBB.exe
UpFile http://upfile.vn/n-FmukBtFrBC/quantrolongmontlbb-exe.html
OneDrive https://1drv.ms/u/s!AggI0Yr2dbDfiGCdTOajYCn5GFfw?e=eAbjqV
Google Drive https://drive.google.com/file/d/1JKYlsqyl-_CofvRLiEI3epyNOInt8kzJ/view?usp=sharing
Google Drive (Dự Phòng) https://drive.google.com/u/0/uc?id=1h0AIKgqMqIfwVmLLO9TCAlCNkUILXjD6&export=download
Google Drive (Dự Phòng 2) https://drive.google.com/u/0/uc?id=1FG0p7ePPViuFoWKeOixzukuzVMKSGJKS&export=download
MediaFire http://www.mediafire.com/file/p146ae6whyr652l/QuanTroLongMonTLBB.exe
FShare https://www.fshare.vn/file/CA7TALYQKBKP
Yêu cầu hệ thống

» Hệ điều hành : Hỗ trợ các phiên bản Win XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10
» Yêu cầu khác :

Yêu cầu tối thiểu
CPU Intel Pentium III 800M
Memory 256 MB
VGA 32MB, hỗ trợ DirectX9.0c
HDD Phải còn trống ít nhất 2.5 GB mới cài được game
Yêu cầu đề nghị
CPU Core 2 Duo (3.0 Ghz) hoặc cao hơn
Memory 2 GB hoặc cao hơn
VGA 512 MB hoặc cao hơn, hỗ trợ DirectX9.0c trở lên
HDD Còn trống 5.0 GB hoặc hơn
Download Patch
Patch/Update
Yêu cầu hệ thống

» DirectX 9.0c trở lên
» Visual C++ 2015