Tin chi tiết

[Kích hoạt] Hào Hiệp Ấn - Server: Sơn Lầu

2020-07-15 00:00:00

[Kích hoạt] Hào Hiệp Ấn - Server: Sơn Lầu

Là vật phẩm thứ 16 xuất hiện trong server Sơn Lầu - Quán Trọ Long Môn, đây được coi là vật phẩm có điểm cộng các chỉ số cao nhất trong game TLBB (hơn cả Trùng Lâu) khi Hào Hiệp Ấn đạt cấp tối đa 100.

Link bài viết: http://quantrolongmon.com/news/hao-hiep-an-server-son-lau

Thời gian mở: 16/07/2020

Máy chủ mở: Sơn Lầu

DROP VẬT PHẨM Trang Sức Cửu Lê (kk): Thu thập 20 cái đến chỗ Cửu Lê Tế Đàn (66:32) ở Huyền Hải khiêu chiến Cửu Lê Tộc Trưởng để nhận lấy Hào hiệp huy hiệu & Ngự tứ lệnh thưởng. Gợi ý: Đến Lạc Dương tìm Xa Truyền Nghĩa (218:377) để tới Huyền Hải. ( Drop ở: SC & KC PMP, Tứ tuyệt trang, Thiếu Thất Sơn, Võ di, Thảo nguyên, Thương sơn) => (khoá & kk)

Hào hiệp huy hiệu: Ðiểm danh hàng ngày (khoá), KC Phiêu Miễu Phong (khoá & kk), QLL (khoá & kk)