Tin chi tiết

? Sự kiện 1 : Đua TOP 119 ( Máy Chủ Hoa Sơn )

2020-03-02 00:00:00

?? Thông báo: BQT Quán Trọ Long Môn kính báo tới các bằng hữu sự kiện sau :

?? Sự kiện 1 : Đua TOP 119 ( Máy Chủ Hoa Sơn )

? Reset Exp tất cả các nhân vật cấp độ trên 95 về 0 để tiến hành event đua top level 119.

? Mở thêm Map train : Đại Uyển,Hạn Huyết Lĩnh,Tháp Lý Mộc,Tháp Khắc Lạp Mã Can.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

? Thời gian: Sau bảo trì 19h30 01/03/2020 - 19h30h 03/03/2020

  • Thời gian bảo trì : 30 phút

? Thể lệ : ADM sẽ chốt TOP khi có nhân vật đầu tiên đạt cấp

độ 119 nếu không có nhân vật nào đạt 119 sẽ chốt đúng

thời gian quy định

? Phần thường dành cho 3 vị anh hùng có thứ tự cao nhất

trên bảng xếp hạng:

? TOP 1️⃣ : x1 Trùng Lâu Phản + 15 Bí ngân/Vải Bông cấp 2

? TOP 2️⃣ : x1 Trùng Lâu Triệu/Quy + 10 Bí ngân/Vải Bông cấp 2

? TOP 3️⃣ : x1 Đồ chế 8 sao thuộc tính dòng chuẩn + 5 Bí ngân/Vải Bông cấp 2

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

? ? Chức năng được Update các cụm máy chủ:

? Mở chức năng cường hóa cấp 10.

? Máy chủ Hoa Sơn :

? Update tính năng cường hóa xuyên thích

? Update tính năng Bá Vương Lệnh

? Nguyên liệu Bá Vương Lệnh drop thêm ở Kính Hồ.

?? Sự kiện 2 : Trong thời gian đua TOP 20h sẽ xuất hiện boss bàn cổ tại Hạn Huyết Lĩnh.

Nó đem theo rất nhiều vật phẩm giá trị : nguyên liệu vương lệnh,chí tôn cường hóa tinh hoa.

Các bằng hữu hãy tiêu diệt nó để dành được phần quà giá trị.

? Lời cuối cùng thay mặt BQT Quán Trọ Long Môn cảm ơn tất cả các bằng hữu đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

☑Trang chủ: tl.quantrolongmon.com/

☑Đăng Ký: id.quantrolongmon.com/register/

☑Fangpage: fb.com/quantrolongmon/

☑Groups: fb.com/groups/tlbbquantrolongmon/

☑Tải Game: tl.quantrolongmon.com/Download/